Gerlevparken

Gerlevparkens bomærke

Fonden for træer og miljø

Gerlevparken, Fotograf: Karl Gercens

Støt fondens arbejde - Her!

Fonden blev oprettet af medlemmer af Dendrologisk Forening i november 1974. Baggrunden var at der kom mange henvendelser til Dendrologisk Forening om information og støtte til plantning af træer.

Fondens formål er gennem oplysning, forskning eller på anden måde at støtte bestræbelser for inden for landets grænser at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende.

Fonden har en kreds af medlemmer – private, virksomheder, organisationer m.v., som gennem deres kontingent bidrager til Fondens arbejde og er med til at gøre Danmark mere grønt – samt støtte videreudviklingen af samlingerne i Gerlevparken ved Jægerspris, der ejes og drives af Fonden.

Fonden er en selvejende institution, der ikke modtager støtte fra det offentlige. Alle administrationsomkostninger dækkes af egne midler, og al faglig støtte til projekter ydes vederlagsfrit af fagfolk, der er tilknyttet Fonden.

Besøg fondens hjemmeside for mere info.