Gerlevparken

Gerlevparkens bomærke

Parkens historie

kort over Gerlevparken
Rosenbedene i Gerlevparken, Fotograf: Karl Gercens

Oprettelsen af Gerlevparken skyldes først og fremmest, at Grethe og Aage Kann Rasmussen i 1979 overdrog et areal på ca. 10 hektar til Fonden for Træer og Miljø.

På dette område havde de i en lang årrække gennemført en tilplantning, herunder udvidelse af tidligere beplantning, som nu kaldes Den Gamle Park. Den er udformet på en sådan måde, at den har kunnet danne grundlag for og baggrund for de aktiviteter, der efter Fondens overtagelse, er kommet til.

Grethe og Aage Kann Rasmussen var meget interesseret i dendrologi (læren om træer) og Gerlevparken skulle anvendes til arboret (samling af forskellige træarter) og til forsøgsvirksomhed med træer.

En stor del af Gerlevparken består af gammel skov (mod nord), som blev plantet sidst i 1880-erne, og den tidligere gamle park (mod øst).

Kort tid efter overtagelsen blev der anlagt et stort forsøg med hvilke arter af vejtræer, der bedst kunne tåle den salt, der af kommunerne blev anvendt til glatførebekæmpelse. Man havde observeret, at mange vejtræer sygnede hen eller gik ud, hvilket blev tilskrevet anvendelse af (for) store mængder salt.

Forsøget strakte sig over 3-4 år, hvorefter området blev ryddet.