Gerlevparken

Gerlevparkens bomærke

Gerlevparkens Venner

Rosenbede i Gerlevparken, Fotograf: Karl Gercens

Vil du være med til at yde støtte til eller vedligeholde og dermed bevare Gerlevparken kan du:

  • Blive en af parkens venner - Her!
  • Fortælle mennesker, som du kender, om Venneforeningen
  • Støtte ved at donere penge via MobileShop (NB: kun 5 cifre!)
    11411

Det har gennem tiden været meget bekosteligt for Fonden for Træer og Miljø, der er ejer af Gerlevparken, at udvikle og vedligeholde parken og dens rosensamlinger.

I foråret 2013 blev der derfor taget initiativ til at oprette en venneforening, som kunne og ville deltage i at bevare Gerlevparken og dens unikke rosensamlinger.

Gerlevparkens Venner, der har ca. 40 medlemmer, har nu klaret pleje og supplering af rosensamlingerne og de øvrige samlinger i over 5 år, og til ejerens (Fonden for Træer og Miljø), naboers og roseninteresseredes store tilfredshed. Det afspejler sig tydeligt i det stærkt stigende antal besøgende i Gerlevparken.

3 bestyrelsesmedlemmer danner ”Det rosenfaglige Råd”, og varetager beslutninger om og pleje af roserne. Der er udpeget ”bedansvarlige” for de forskellige bede i Valdemar Petersens historiske roser, og i samlingen af Poulsens roser.

En anden gruppe, nemlig ”De grønne mænd” tager sig af forefaldende praktisk arbejde såsom plæneklipning, klipning af hække, bortkørsel af affald, vedligehold af materiel og meget andet.

Der er gennem årene opstået gode venskaber og et fint netværk blandt Gerlevparkens Venner.

Gerlevparkens Venner – Bestyrelse (pr. februar 2018)

Formand Sussie Staun Pallesen Varetager info om Gerlevparken og Rosenhaven til dagspressen, på Facebook og via Rosenbladet til Vennerne.
Næstformand Hans Erik Lund Fondens repræsentant.
Medlem af Forretningsudvalget i Fonden for Træer og Miljø.
Ansvarlig for træsamlingerne og skoven.
Kasserer Henni Steffensen Kasserer i Forretningsudvalget i Fonden for Træer og Miljø
Medlem Bente Ottesen Referent ved møder i bestyrelsen for Gerlevparkens Venner.
Medlem Tine Hagedorn-Olsen Det rosenfaglige Råd. 
Kontakt til Torben Thim, konsulent for Rosenparken.
Medlem Anne Friis Møller Det rosenfaglige Råd. 
Registrering af medlemmer og udlevering af nøgler.
Medlem Dorte Larsen

Suppleant Jette Dahl Møller Medlem af Forretningsudvalget i Fonden for Træer og Miljø
Suppleant John Petersen Grøn mand med fokus på allehånde praktiske / håndværksmæssige opgaver